קריסת המבנה בחולון, ביטוח הדירה מכסה או לא?

מאת :שיראל אפל סוכן ביטוח ומנהל סיכונים

קריסת המבנה בחולון השבוע עוררה שאלות רבות בתחום הביטוח. בעיון בביטוחי הדירות שמספקות חברות הביטוח השונות עולה השאלה האם קיים כיסוי להתמוטטות/קריסת מבנה?

והאם מדובר בהתפוצצות אחד מיסודות הבניין והיא שהובילה לקריסה שאכן יש כיסוי למקרה התפוצצות. או האם מדובר בבלאי /שחיקה הדרגתית/ליקויי בניה אשר להם אין כיסוי בביטוח הדירה?

על הגורמים השונים יהיה את החובה לפתור את הנושא הזה לרווחת הדירים אך חשוב לזכור שאלו שעשו ביטוח דירה יש להם את מי לתבוע גם אם יש פרשנויות שונות ממה נובעת הקריסה והאם מכוסה או לא.

עדיין יש תקווה שימצא פתרון או ידונו בנושא זה בבית המשפט

אך אלו שללא ביטוח הדירה לאן יפנו?

אין באמור להוות ייעוץ או הכוונה לבצע פעולה כלשהיא בתיק הביטוחי ללא יעוץ פרטני ממני .