ביטוח עסקים

ביטוח עסקים

אנחנו באפל ביטוחים נעזור לך להתמודד עם סיכונים שונים שיכולים להיות לך בתור בעל עסק

וכך להוריד ממך את האחריות הכלכלית והנפשית בעת אירוע ביטוחי

יש לנו מגוון כיסויים לבחירתך :אש, פריצה ,צד ג', חבות מעבידים ,אחריות מקצועית ,אחריות מוצר, אבדן הכנסות/רווחים ועוד בהתאם לצרכי העסק