ביטוח נסיעות לחול

ביטוח נסיעות לחול

ביטוח המקנה לך שקט תעשייתי בעת נסיעה לחו"ל.

בין הכיסויים הקיימים: הוצאות אשפוז בחו"ל ,חילוץ וטיפול רפואי בחו"ל, פינוי לישראל, החזר על הפסד הוצאות עקב ביטול נסיעה ועוד