ביטוח מוצרי חשמל

ביטוח מוצרי חשמל

ביטוח שמכסה אותך על 13 מוצרי חשמל

ויותר מזה במידה ולא הצליחו לתקן תקבל מוצר חדש

אז למה לקחת סיכון הכי פשוט ונוח לעשות ביטוח למוצרי החשמל בבית.